top of page

Szabályzat: 
A Design by YOMO Kft. (1125. Budapest, Nógrádi utca 2/c) továbbiakban: „Szervező” nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez. Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. 
A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket. 
A játék időtartama 2020. 11. 19. 00:01h – 2020. 11. 29. 23:59h. 
A játék menete: 
A játék Facebookon és Instagramon történik. A Szervező Facebook (https://www.facebook.com/designbyyomo) és Instagram (https://www.instagram.com/designbyyomo) oldalán a Játékosok a 11.19-én megjelent rögzített poszt alá "Jelölhetik be barátaikat", illetve fel kell iratkozni a Szervező hírlevelére. A Szervező a játék lezárulta után, 2020. 11. 30-án 19 órakor "Nyereményt" sorsol ki a játékosok között. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook vagy Instagram profilon keresztül, Facebook vagy Instagram privát üzenetben a Szervező értesíti. 
Sorsolás és értesítés: 
A nyertest Facebook vagy Instagram privát üzenetben a Szervező értesíti, ezt követően a nyereményt személyes átvétellel vagy pedig postai úton van lehetőség átvenni. 
A játék idő előtti befejezése: 
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. 
Egyéb rendelkezések: 
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

bottom of page